ПОЛОЖЕННЯ  оренди депозитних комірок або сейфів

 

завантажити ПРАВИЛА ОРЕНДИ.pdf

 

 

 

ЗМІСТ:

 

Стаття 1. Загальні положення

 

Стаття 2. Предмет договору

 

Стаття 3. Порядок укладання договору оренди

 

Стаття 4. Порядок користування індивідуальним сейфом (коміркою)

 

Стаття 5. Відшкодування та додаткові збори

 

Стаття 6. Зміна правил

 

Стаття 7. Розірвання договору

 

Стаття 8. Політика конфіденційності

 

Стаття 9. Заключні положення

 

 

 

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ці Правила визначають умови щодо оренди депозитних комірок у NPS S.A., засновано у Вроцлаві (адреса: 50-425 Вроцлав, вул Краківська, 52), зареєстровано в реєстрі підприємців, який ведеться Окружним судом Вроцлава-Фабрична, VI комерційного відділу Національного судового реєстру під номером KRS0000696611, код: 367949932, ІПН: 8992825155 e-mail: [email protected], тел. + 48 500 294 411.

 

1.2 Кожного разу, коли в цих положеннях використовуються фрази, вони мають таке значення:

 

1.2.1 Екстрене відкриття

 

означає відкриття сейфів Депозитарієм без використання ключа, що являється механічним вторгненням в сейф з пошкодженням замка і необхідністю його заміни на новий.

1.2.2 Прайс-лист

означає, Прейскурант, що додається до Положення із зазначенням розміру орендної плати та додаткових зборів, що стягуються з Клієнта в зв’язку з предметом договору оренди Індивідуального сейфа.

1.2.3 Депозит

документи, зокрема, цінні папери та цінні речі, гроші, ювелірні вироби, дорогоцінні камені, дорогоцінні метали, твори мистецтва або інших цінне майно, яке клієнт (замовник) довіряє Депозитарію на підставі укладеного  договору оренди  сейфа.

1.2.4. Депозитарій

означає NPS S.A. заснований у Вроцлаві (адреса: 50-425 Вроцлав, вул Краківська, 52), зареєстровано в реєстрі підприємців Окружним судом  Вроцлава-Фабрична, VI комерційного відділу Національного судового реєстру, під KRS номером 0000696611, REGON: 367949932, NIP: 8992825155.

1.2.5 Бізнес дні

означає дні з понеділка по п’ятницю, за винятком встановлених законом свят.

1.2.6 Робочі дні

означає дні з понеділка по п’ятницю за винятком офіційно встановлених в Польщі вихідних з 10:00 до 18:00.

1.2.7 Клієнт

означає фізичну особу, юридичну особу або організаційний підрозділ без юридичної особи, що уклала Договір Оренди з Депозитарієм.

1.2.8 Цивільний кодекс

означає Акт від 23 квітня 1964 року – цивільний кодекс (з наступними поправками).

1.2.9 Оренда

означає найм депозитної скриньки (сейфу).

1.2.10. Банківський рахунок

означає банківський рахунок Депозитарію № 50 1090 1522 0000 0001 3693 6969 в банку Santander Bank Polska S.A.

1.2.11 Положення (правила)

означає правила оренди індивідуального сейфа.

1.2.12 Надзвичайна ситуація

означає випадкову чи природну подію, яку неможливо було передбачити, уникнути або запобігти. До таких ситуацій відносяться, зокрема, катастрофічні явища природи і надзвичайні події у вигляді екстраординарних порушень в громадському житті, такі як війна, масові заворушення і т.п.

1.2.13 Сховище індивідуальних сейфів (Сховище)

означає спеціально обладнане і захищене від несанкціонованого доступу, приміщення Депозитарію, розташоване в будівлі за адресою: Вроцлав, 50-425, вул. Краківска 52, для зберігання цінностей Клієнта відповідно до положень договору Оренди Індивідуального сейфа. Сховище захищено високоякісними аварійними системами безпеки, контролюється відеоспостереженням, а також знаходиться під охороною фізичних осіб, до якого Клієнт має доступ у вигляді карти.

1.2.14 Сейф

означає індивідуальну скриньку, що знаходиться в депозитному сейфі, розміщеному в Сховищі, яку Клієнт орендує за фіксовану плату для зберігання цінних паперів, цінностей, грошей, документів, ювелірних виробів, дорогоцінного каміння, дорогоцінних металів, творів мистецтва або інших цінних предметів. Депозитна комірка керується сертифікованим механічним замком, до неї надається дві пари ключів, які передаються Клієнту.

1.2.15 Контракт

означає укладену угоду Оренди Індивідуального сейфа між Клієнтом і Депозитарієм.

 

 

 

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 

2.1 Депозитарій надає Клієнту в тимчасове користування Індивідуальні сейфи, що знаходяться в Сховищі, на умовах, зазначених в Договорі та Правилах, за певну оплату та додаткові витрати, передбачені у Прейскуранті.

 

2.2 Депозитарій надає в Оренду Індивідуальні Сейфові Скриньки тільки особами повнолітнім, юридичним особам та організаційним одиницям без правосуб’єктності як резидентам, так і нерезидентам Республіки Польща.

 

 

 

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

 

 

3.1 Клієнт зобов’язаний ознайомитися з Правилами, перш ніж приступати до укладання договору Оренди Індивідуального сейфа.

 

3.2. Для внесення вкладу в Індивідуальний сейф, укладається Договір Оренди Індивідуального сейфа, між Клієнтом і Депозитарієм із зазначенням наступних елементів:

 

3.2.1 Обов’язок Депозитарію надавати Клієнту сейфи для зберігання Депозиту на умовах, зазначених в Договорі та цих Правилах;

 

3.2.2 Обов’язок Депозитарію захищати Цінності з максимальною старанністю щодо питання забезпечення сейфів;

 

3.2.3. Визначення терміну Оренди і оплати Депозитарію за Оренду.

 

3.3 Договір про оренду може бути підписаний лише однією особою, яка стає Клієнтом з цього моменту.

 

3.4 Клієнт зобов’язаний надати Депозитарію дійсне посвідчення особи (посвідчення особи або паспорт) і надати ксерокопію документа. Депозитарій не несе відповідальності за підроблені документи, що засвідчують особу, або використання посвідчення, що засвідчують особу, або документ, що засвідчує особу з використанням сторонніми особами для цієї мети, якщо здійснюється експертиза з метою ідентифікації особи за допомогою документа.

 

3.5 У разі юридичних осіб на додаток до документів, зазначених у пункті 3.4, основний документ, необхідний для укладення Договору, є дійсна виписка з відповідного реєстру, що засвідчує юридичну особу та дані, уповноважених представляти цю юридичну особу. У разі представництва юридичної особи за дорученням, необхідно представити первісну довіреність на укладення Договору Оренди в формі нотаріального акту або з нотаріально завіреним підписом.

 

3.6. Клієнт може укласти Договір Оренди Індивідуального Сейфа на певний період, зазначений у Договорі. До закінчення терміну Договору Оренди Клієнт може продовжити його на певний період, вказавши відповідне розпорядження Депозитарію по електронній пошті (а також особисто) при цьому сплативши кошти Депозитарію відповідно до Прайс-листа за допомогою банківського переказу або особисто в офісі Депозитарію.

 

3.7 Клієнт не має права передавати права за Договором Оренди в лізинг іншим особам і, зокрема, не може укладати договір суборенди або передавати предмет Оренди для вільного використання.

 

3.8 Клієнт зобов’язується виплачувати Депозитарію оплату та інші збори відповідно до положень Договору та Правил.

 

3,9 Повернення Депозиту, як до закінчення терміну оренди, так і після його закінчення, відбувається тільки після того, як Клієнт врегулює всі зобов’язання зазначені в Договорі та Правилах по відношенню до Депозитарію, що, зокрема, відноситься до оплати і додаткових грошових зборів, які передбачені статтею 5 цього Положення (Правил).

 

 

 

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ Індивідуальним сейфом

 

 

4.1 Зберігання депозиту в депозитній скриньці.

 

4.1.1 Клієнт самостійно розпоряджається вмістом сейфа. Депозитарій надає Клієнту і уповноваженим особам необмежений доступ до Сейфа, з урахуванням положень цієї Угоди та Правил.

 

4.1.2 З метою використання сейфу Клієнт отримує дві копії ключів і одну електронну карту, що дозволяє увійти в Сховище. Клієнт також встановлює PIN-код, присвоєний даній електронній карті, що дозволяє увійти в приміщення Сховища, який відомий тільки Клієнту. Клієнт зобов’язаний правильно зберігати і захищати ключі, електронну карту і PIN-код.

 

4.1.3 Особа, уповноважена на доступ до скриньки для зберігання цінностей та розпорядження депозитарними вкладами є Кожна особа, що має смарт-карту, використовує номер PIN-коду, присвоєний цій картці, що дозволяє отримати доступ до Сховища і ключі до нього. Ключ і картка розглядаються як посвідчення особи на пред’явника, а це означає, що особа, яка ними володіє, має право отримати доступ до Сейфу і може забрати Депозит. Надання доступу до сейфа особі, яка має наявне при собі посвідчення особи (одночасно з карткою і ключем), означає належне виконання своїх зобов’язань Депозитарієм.

 

4.1.4 Депозитарій не має дублікатів ключів клієнта, не може зробити додатковий ключ до сейфа, не несе відповідальності за збитки в результаті втрати або  повірення третім особам ключа Клієнта, електронної карти або PIN-коду.

 

4.1.5 Депозитарій не перевірятиме осіб, що використовують сейф, якщо у них є електронна картка, ПІН-код і ключ до сейфу. Таким чином, Депозитарій не впливає на зміну вмісту сейфу самим Клієнтом або особами, яким Клієнт надав карту, ПІН-код і ключ. У виняткових ситуаціях, зокрема, при підозрі на використання недостовірного ключа до сейфу, Депозитарій має право перевіряти і реєструвати особу, яка відкриває скриньку, однак, якщо ключ до Сховища і електронна карта є справжніми, Депозитарій не має права відмовляти особі в доступі до депозитної скриньки.

 

4.1.6 Депозитарій не зобов’язаний або уповноважений визначати, чи є Клієнт власником предметів, внесених до сейфу.

 

4.1.7 Депозитарій, включаючи його співробітників і представників, не матиме доступу до вмісту сейфів, крім надзвичайних обставин, описаних в цих Правилах. Відкриття сейфів Депозитарієм завжди буде вимагати підготовки відповідного протоколу, відеозапису та повідомлення Клієнта про такі обставини.

 

4.1.8 Доступ до сейфа може бути обмежений з причин, описаних в цих Правилах і в інших випадках, якщо доступ до сейфу конкретної особи може поставити під загрозу безпеку вмісту інших депозитних скриньок, про що повинно бути негайно повідомлено Клієнта. З цієї причини Клієнт не може пред’являти жодних претензій.

 

4.1.9 Депозитарій має право обмежити доступ до сейфа, якщо Клієнт не сплачує орендну плату за сейф або інші витрати, передбачені в Правилах або Договорі.

 

4.1.10 Депозитом не можуть бути:

 

(I) радіоактивні, легкозаймисті, вибухонебезпечні, токсичні, корозійні матеріали;

 

(II) боєприпаси;

 

(III) зброя;

 

(IV) речі, що походять від злочину;

 

(V) наркотичні та психотропні препарати, ліки;

 

(VI) матеріали, які загрожують життю та здоров’ю;

 

(VII) органи людини або тварини, живі або мертві зразки тварин;

 

(VIII) швидкопсувні речі;

 

(IX) речі, які виділяють запах або випромінюють звук;

 

(X) все, що заборонено польським законодавством.

 

4.1.11. Клієнт і інші уповноважені особи, які використовують Сейф, не можуть вносити будь-який багаж в Сховище, за винятком звичайних папок, портфелів або сумок.

 

4.1.12Депозитарій має право відмовити у видачі вмісту сейфу після рішення суду, прокурора або Генеральної інспекції з фінансового контролю.

 

4.1.13 Депозитарій має право відмовити у видачі вмісту комірки, ґрунтуючись на постановах виданими іншими суб’єктами, ніж зазначені в пункті 4.1.12, якщо дозвіл на таку діяльність випливає з правових положень.

 

4.1.14 На підставі ордера на обшук, виданому судовим органом по відношенню до Клієнта, Депозитарій надає доступ до сейфу уповноваженому органу для відкриття і проведення обшуку в сейфі цим органом.

 

4.1.15 У разі отримання інформації про оголошення банкрутства Клієнтом або початком процесу його ліквідації, вміст комірки буде утримуватися до моменту звернення арбітражного керуючого або ліквідатора.

 

4.1.16 На підставі розпорядження судового пристава, виконавче  провадження щодо Клієнта сейфів або дії іншого уповноваженого органу виконавчого провадження, Депозитарій  повинен надати доступ до сейфу для судового пристава (орган виконавчої влади), щоб відкрити сейф в суді присяжним або іншим виконавчим органом .

 

4.2. Юридичні представники і наступники Клієнта.

 

4.2.1 Клієнт може дозволити іншим особам отримати доступ до сейфа, який він орендує, надавши їм ключ від скриньки і картку разом з ПІН-кодом для Сховища, а також призначити не більше однієї довіреної особи для самостійного розпорядження вмістом орендованого сейфу.

 

4.2.2. Заява про видачу довіреності може бути представлена Клієнтом в письмовій формі з підписом, завіреним нотаріусом або в письмовій формі в присутності Депозитарію. Довіреність може бути тільки постійною і необмеженою. Періодичні або обмежені довіреності не є дозволеними.

 

4.2.3. Довіреність дозволяє використовувати Депозит, а також вносити зміни в Оренду. Всі положення Правил щодо Клієнта застосовуються до представника довіреної особи Клієнта.

 

4.2.4 Юридичний представник не має права надавати додаткову довіреність.

 

4.2.5. Довіреність може бути відкликана в будь-який час Клієнтом за допомогою заяви, зробленої по електронній пошті, з адреси електронної пошти для листування або особисто в офісі Депозитарію. Скасування довіреності вступає в силу після подачі заяви про скасування довіреності в Робочі години Депозитарію. Якщо заява була подана Клієнтом в позаробочий час, вона вважається доставленою і вступає в силу в перші години робочого часу.

4.2.6 Якщо Клієнт оформив довіреність, термін дії якої закінчується в результаті смерті, доступ його довіреній особі до депозитної скриньки надається в разі отримання Депозитарієм копії свідоцтва про смерть Клієнта.

 

4.2.7 У разі смерті Клієнта Депозитарій надає інформацію про володіння Клієнтом депозиту у Сейфі на прохання Суду в зв’язку з розглядом справи про спадщину або на прохання спадкоємця, який вказаний в остаточному рішенні Суду про отримання спадщини або в акті про спадщину підготовленому нотаріусом, після показу будь-якого оригіналу з перерахованих вище документів.

 

4.2.8 Правила діють для спадкоємців Клієнта, його правонаступників і представників в тій же мірі, в якій вони діяли для Клієнта. Це означає, що Депозитарій може відкрити сейф в надзвичайній ситуації тільки на прохання спадкоємця, який має право розпоряджатися Депозитом на умовах, передбачених для екстреного відкриття сейфа на прохання Клієнта.

 

4.2.9 Всі витрати, пов’язані з порядком надання сейфа у користування спадкоємцям Клієнта, несуть спадкоємці Клієнта спільно чи окремо.

 

4.2.10 Депозитарій не несе відповідальності перед Клієнтом за зміни у змісті сейфа, зроблених спадкоємцем, довіреними представниками Клієнта. З моменту отримання копії свідоцтва про смерть Клієнта Депозитарій зобов’язаний обмежити в повному обсязі доступ до сейфа довіреній особі, яка не була уповноваженою для доступу до депозитної скриньки після смерті Клієнта і не має електронної карти, PIN-коду та ключа до сейфу.

 

4.2.11 Депозитарій надає сейф спадкоємцям при пред’явленні свідоцтва про смерть Клієнта і остаточне рішення Суду про підтвердження придбання спадщини або нотаріального акту свідоцтва про спадкування. У разі, коли право на спадщину передбачається відразу декільком спадкоємцям, вони зобов’язані надати рішення суду про поділ спадщини або подати безпосередньо Депозитарію відповідної заяви всіх спадкоємців про поділ майна в формі нотаріального акту. Доказом смерті Клієнта є свідоцтво про його смерть, яке довірена або інша особа має її надати Депозитарію в вигляді копії оригіналу. Депозитарій має право зберігати копію оригіналу свідоцтва про смерть.

 

4.2.12 У разі смерті Клієнта, якщо він не вказав довіреної особи, чия довіреність була б дійсна і діяла після його смерті, або в разі коли довірена особа не повідомить Депозитарію протягом 14 днів з моменту повідомлення на адресу, вказану в заяві про призначення довіреної особи, Депозитарій має право на Екстрене відкриття сейфа і внесення вмісту в судовий депозит, який ведеться компетентним загальним судом за рахунок Клієнта. Протокол буде складено з моменту відкриття сейфа, а сам акт відкриття скриньки буде записано на відеоплівку.

 

4.2.13 Надання довіреній особі, спадкоємцю чи піклувальнику доступу до сейфу залежить від врегулювання цими особами всієї заборгованості за послуги, що надаються Клієнту або його спадкоємцям, представникам і довіреним особам Депозитарієм.

 

4.3 Доступ до Сховища і видача Депозиту на вимогу Клієнта, який не має ключа або електронної картки.

 

4.3.1 Клієнт і його представник, встановлений відповідно до положень Правил, може зажадати від Депозитарію видачі вмісту скриньки за принципами описаними нижче, після сплати збору, передбаченого Інструкцією, Договором або Прейскурантом:

 

(і) дозволити доступ до Сховища, незважаючи на відсутність електронної карти або незнання ПІН-коду;

 

(іі) екстрене відкриття сейфа через втрату ключа до нього.

 

4.3.2 У робочий час Сховища, тобто в робочий час з понеділка по п’ятницю, за винятком святкових днів, Клієнт або його представник мають доступ до Сховища, незважаючи на відсутність електронної картки, що відкриває Сховище або незнання ПІН-коду, після показу реального ключа до сейфу і підтвердження Депозитарієм особистості Клієнта або його представника. Співробітник Депозитарію має право скласти відповідний документ з цього приводу і запросити підтвердження у Клієнта або його представника про доступ, наданий до Сховища.

 

4.3.3 На письмову вимогу замовника, Депозитарій повинен зробити Екстрене відкриття сейфу, від якого Клієнт втратив ключ протягом 7 днів з дати отримання запиту і за умови врегулювання оплати за Екстрене Відкриття Сейфа. Депозитарій проінформує Клієнта або його законного представника, який подає запит на Екстрене Відкриття сейфа про готовність і дату відкриття депозитної скриньки за допомогою засобів зв’язку, передбачених в Договорі.   Аварійне відкриття Депозитної скриньки на вимогу Замовника та видача Депозиту відбувається лише у випадку особистої присутності Клієнта (або його представника, якщо це було встановлено відповідно до пункту 4.2 Правил).

 

4.4 Безпека

 

4.4.1 Клієнт має право отримати вичерпну інформацію про порядок доступу до скриньки, однак Депозитарій в інтересах кожного Клієнта залишає за собою право не розкривати Клієнтам вичерпну інформацію про методи безпеки Сховища.

 

4.4.2 У Сховищі існує абсолютна заборона на використання будь-яких електронних пристроїв, які дозволяють записувати зображення або звук або пристроїв, які перехоплюють та записують сигнали тривоги. Депозитарій надає  приміщення, в якому відсутні обмеження щодо використання електронних пристроїв, що записують зображення та звук, які не підлягають моніторингу, включаючи Сховище.

 

4.4.3 Депозитарій має право вивести з території Сховища будь-яка особу, яка використовує будь-який електронний пристрій в зоні, що не призначена для цього, і негайно розірвати Договір з таким Клієнтом, при цьому така особа не має право на відшкодування сплаченої суми, яка була внесена авансом. Клієнт  несе відповідальність за дії осіб, уповноважених на доступ до депозитної скриньки, зазначеної у пункті. 4.1.3 чинних Правил.

 

4.4.4 Укладення Договору Клієнтом та використання уповноваженими особами, що зазначено в пункті 4.1.3 Правил, доступ до Сейфу рівносильний згоди на моніторинг всього Сховища та допоміжних об’єктів.

 

4.4.5 Особи, які використовують Сейф, при кожному відвідуванні Сховища зобов’язані дотримуватися всіх процедур з безпеки, призначених для них і що є описані Депозитарієм. А також пред’явити всі складові, необхідні для надання доступу до Сейфа, включаючи, зокрема, картки, PIN-коди, ключі, документи і всі інші елементи безпеки.

 

4.4.6 Якщо неправильний PIN-код, присвоєний даній електронній картці, вводиться тричі, карта блокується,  також може бути включений сигнал тривоги, а доступ до Сховища може бути надано тільки на умовах, описаних в пункті. 4.3 Правил.

 

4.4.7. У випадку втрати або розголошення будь-якого елемента, що має відношення до безпеки доступу до скриньки, Клієнт повинен негайно про це повідомити Депозитарію.

 

4.4.8 На прохання Клієнта, якщо Депозитарію повідомлено в робочий час, по електронній пошті або було підтверджено телефонним дзвінком, не пізніше, ніж протягом 2 годин, Депозитарій повинен встановити блокування сейфа, що запобігає його відкриттю ключем. Блок буде видалений тільки після того, як такий запит буде зроблений Клієнтом або довіреною особою, якщо довіреність не буде відкликано в присутності Клієнта або довіреної особи.

 

4.4.9 Депозитарій не несе відповідальності за втрату вмісту сейфа, якщо Клієнтом не було дотримано всіх правил обережності, що випливають з процедури безпеки доступу до Сховища.

 

4.4.10 Депозитарій в разі пошкодження Депозиту з вини Депозитарію несе відповідальність за пошкодження або знищення Депозиту в розмірі завданого  збитку.

 

4.4.11 Депозитарій не несе відповідальності за втрату вмісту сейфа, який виник в результаті небезпеки, яку неможливо було б передбачити навіть при високому ступені обачності.

 

4.4.12 У надзвичайних ситуаціях, якщо майно клієнта перебуває в небезпеці, Депозитарій уповноважений на Екстрене відкриття сейфа для забезпечення  безпеки і конфіденційності. Після здійснення Екстреного відкриття сейфа буде складено Протокол і відкриття скриньки буде записано на відео, а Клієнт буде негайно повідомлений про процедуру.

 

 

 

СТАТТЯ 5. ОПЛАТА І ДОДАТКОВІ ЗБОРИ

 

 

5.1. У зв’язку з Орендою Сейфа Клієнт зобов’язаний виплатити винагороду Депозитарію у розмірі, відповідному Прейскуранту.

 

5.2 Клієнт зобов’язується заздалегідь сплатити комісію за весь період оренди з Депозитної скриньки.

 

5.3 Депозитарій залишає за собою право змінювати вартість і встановлювати  додаткові збори, зазначені в прейскуранті, протягом терміну оренди з важливих причин. У цьому випадку Депозитарій зобов’язаний інформувати Клієнта за допомогою адреси електронної пошти для листування не пізніше, ніж за два тижні до передбачуваної дати вступу в силу змін цін у прейскуранті. Ціни підлягають змінам в зазначений період, за винятком оплати Депозитарію за період Оренди, за який вони були виплачені заздалегідь.

 

5.4. Клієнт зобов’язаний сплачувати комісію (збір), якщо видається додаткова (наступна) картка доступу.

 

5.5 У випадку, якщо клієнт втрачає ключ і висилає запит на блокування чи заміну замка або у випадку втрати електронної картки до Сейфа, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Депозитарію і покрити витрати в сумі зазначеної з прайс-листа, отриманої в результаті Екстреного відкриття Сейфа, і заміни замка або видачі додаткової електронної карти.

 

5,6 У зв’язку з високим ризиком ушкодження під час Екстреного відкриття Сейфа, в ході якого також було завдано збитків касеті, Клієнт зобов’язується покрити витрати на заміну замка до Сейфа, а також покрити вартість заміни касети для депозиту.

 

 

 

СТАТТЯ 6. ЗМІНА ПРАВИЛ

 

 

6.1 Депозитарій залишає за собою право внести зміни до цих Правил з важливих причин.

 

6.2 Важливими причинами є:

 

6.2.1 зміна загальноприйнятих положень, якщо внаслідок цієї зміни Депозитарій зобов’язаний законодавчо змінити Положення,

 

6.2.2 зміни в ІТ-системах або системах безпеки або доступі до сейфу Сховища, яке використовуєт Депозитарій, якщо зміни пов’язані з утриманням Правил і викликають необхідність змін його формулювання,

 

6.2.3 рішення суду або адміністративне рішення, якщо правила та процедури містять положення, аналогічні положенням, встановлених судом або органом, які через вміст судової ухвали або рішення вимагають змін в Правилах,

 

6.2.4 адміністративне або судове тлумачення законів, якщо вони стосуються питань, охоплених цими Правилами, якщо в результаті їх видання вони зачіпають положення зазначені в поточному регламенті і виникає необхідність зміни регламенту відповідно до адміністративної або судової інтерпретації.

 

6.2.5 необхідність виправлення очевидних помилок або технічних помилок або заповнення прогалин і неточностей в Правилах, які не можуть бути усунені в результаті тлумачення його положень.

 

6.3 Змінені Правила є обов’язковими для Клієнта від моменту внесення змін, якщо Депозитарій надасть інформацію про зміни в письмовому вигляді на вказаний адрес електронної пошти не пізніше, ніж за один місяць до запропонованої дати вступу їх в силу, надавши інформацію, а клієнт не розірве договір до цієї дати.

6.4. У випадку незгоди щодо внесення змін до Положень, Клієнт має право розірвати Договір до дати набрання ними чинності. Припинення дії Угоди повинно бути письмовим, інакше воно вважатиметься недійсним.

 

6.5 У ситуації, зазначеній у пункті 6,4 Депозитарій відшкодовує Клієнту  зазнану оплату,  пропорційну частину коштів Депозитарію за фактичний час Оренди сейфа, в той час як для розрахунку оплати передбачається, що рік має 360 днів, а місяць 30 днів.

 

 

 

СТАТТЯ 7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

 

7.1 Припинення договору Оренди Сейфа може бути здійсненим в результаті: закінчення терміну, на який його було укладено, за ініціативою Клієнта або при подачі Депозитарієм заяви про дострокове розірвання Договору в результаті порушення Клієнтом Правил Оренди.

 

7.2. За 5 днів до закінчення терміну Оренди скриньки Депозитарій повідомляє Клієнта про завершення Договору і просить його про вилучення Депозиту.

 

7.3 Клієнт зобов’язується звільнити сейф і повернути неушкоджені ключі та електронні карти не пізніше останнього дня періоду Оренди, за який була проведена оплата. Якщо Клієнт, звільнивши скриньку, не повертає два екземпляра ключів і всі електронні карти, він зобов’язаний сплатити додаткові збори за заміну замка сейфа або видачу додаткової електронної карти в розмірі, відповідному до прейскуранта.

 

7.4 У разі неявки Клієнта для вилучення Депозиту після закінчення 30 днів з моменту закінчення Оренди Сейфа Депозитарій може зробити Екстрене відкриття скриньки, яке буде записано на відео. Депозитарій в такому випадку, за рахунок Клієнта, на свій розсуд, має право:

 

7.4.1 подати заявку про згоду на внесення Депозиту до вкладів в судовій системі і, в разі отримання згоди суду, представити Депозит в розпорядження судового вкладу; або

 

7.4.2. реалізувати Депозит на аукціоні, в порядку, передбаченому законодавством, який буде здійснюватися під наглядом судових виконавців або нотаріуса;

 

7.4.3 у разі необоротних вкладів (що не мають комерційної цінності або мають незначну комерційну вартість) Депозитарій може через 6 місяців після закінчення Оренди Сейфа знищити об’єкт Депозиту, після чого буде складено протокол.

 

7.5 Якщо Клієнт не вилучить депозит з Сейфа і не звільнить Сейф до кінця договору оренди, обов’язково повинен виплатити компенсацію за позапланове  використання сейфа у розрахунку: 500% від щомісячної оплати, зазначеної в Прейскуранті за кожні 30 днів зберігання Депозиту після закінчення Договору оренди.

 

 

 

СТАТТЯ 8. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

 

8.1 При укладанні договору Клієнт погоджується розміщувати свої особисті дані в базі даних Депозитарію, що рівносильно згоді Клієнта на обробку персональних даних для цілей, необхідних для виконання Договору.

 

8.2. Особисті дані використовуються виключно для реалізації Договору і не будуть доступні іншим суб’єктам, окрім випадків зазначених в пункті 8.3 Правил.

 

8.3. Дані клієнта можуть бути доступними лише на вимогу органів державної влади відповідно до чинних положень польського законодавства.

 

8.4. Клієнт має право перевірити свої особисті дані, а також перевіряти та змінювати їх після попередньої письмової заяви.

 

8.5 Особисті дані зберігаються у відповідності до Правил та гарантій відповідно до вимог, викладених у положеннях польського законодавства.

 

8.6 Депозитарій гарантує конфіденційність даних своїх клієнтів і зміст сейфа, наданого Клієнту за умови збереження Клієнтом всіх правил, викладені в цих Правилах і в Договорі.

 

8.7. Особисті дані обробляються для цілей, необхідних для:

 

8.7.1 встановлення, формування, зміни, рішення і реалізації для надання послуг належним чином, що надаються Депозитарієм;

 

8.7.2 для розгляду скарг та відшкодування коштів у разі дострокового розірвання Договору.

 

8.8. Дані клієнта оброблятимуться зберігачем – NPS S.A. заснований у Вроцлаві (адрес: 50-425 Вроцлав, вул Краківська, 52), зареєстровано в реєстрі підприємців, Окружним судом Вроцлава-Фабрична, VI комерційного відділу Національного судового реєстру, під KRS номером 0000696611, REGON: 367949932, NIP: 8992825155.

 

8.9 У разі розірвання Клієнтом Угоди Депозитарій негайно, на вимогу Замовника, вилучає персональні дані Клієнта.

 

 

 

СТАТТЯ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

9.1 Положення та Договір, а також Прайс-лист складають цілу угоду між сторонами.

 

9.2. Уклавши угоду, Клієнт погоджується на внесення депозиту відповідно до положень ст. 306 § 1 Цивільного кодексу з правом застави, з метою забезпечення вимог, пред’явлених Клієнтом для Депозитарію, які випливають із положень Угоди або цих Правил. Витрати Депозитарію можуть буди покриті за рахунок продажу депозитної застави в публічних торгах (відкритий аукціон), який буде здійснюватися нотаріусом або судовим виконавцем або в порядку виконавчого провадження.

 

9.3 Якщо будь-яке положення Договору або Правил вважається недійсним то інші положення залишаються в силі, а це означає, що вони залишаються обов’язковими, якщо обставини не вказують на те, що сторони не уклали б Договору, якби знали про недійсність цього положення. Недійсне положення за згодою обох сторін може бути замінено актуальним рішенням.

 

9.4. Перед укладенням Договору Клієнту надаються для ознайомлення ці Правила.

 

9.5. У разі виникнення конфлікту між змістом Правил та Договором переважають положення Договору.

 

9.6. У питаннях, не охоплених Угодою, застосовуються положення Цивільного кодексу та інших правових положень.

 

9.7. Будь-які суперечки, пов’язані з виконанням Договору, за винятком випадків, коли Договір укладено Споживачем, визнаються Судом, компетентним для зареєстрованого офісу Депозитарію.

 

9.8. Всі зміни внесені до Угоди повинні бути зроблені в письмовій формі.

 

9.9 Зміст Правил зобов’язує Клієнта з моменту підписання Договору.

 

9.10. Клієнт зобов’язується зберігати в конфіденційній інформації всю інформацію щодо умов зберігання та збереження Депозитів, які перебувають у Сховищі.

 

9.11. Ці Правила вступають в силу 11 грудня 2017 року.

 

 

 

Вроцлав, 15 листопада 2017 р

 

Президент Правління NPS S.A.